1. GEBRUIKERS INFORMATIE

JARNECO ESTUL SL, als verantwoordelijke voor de behandeling, deelt u mee dat, in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679, van 27 april (RGPD) en LO 3/2018, van 5 december, over gegevensbescherming en garantie van digitale rechten ( LOPGDDD), zullen we uw gegevens behandelen zoals weergegeven in dit privacybeleid.

In dit privacybeleid beschrijven we hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen en waarom we deze verzamelen, wat we ermee doen, met wie we ze delen, hoe we ze beschermen en uw keuzes met betrekking tot de behandeling van uw persoonlijke gegevens.

Dit beleid is van toepassing op de verwerking van uw persoonlijke gegevens die door het bedrijf worden verzameld voor het leveren van zijn diensten. Als u de maatregelen in dit beleid accepteert, gaat u ermee akkoord dat we uw persoonlijke gegevens behandelen zoals gedefinieerd in dit beleid.

2. CONTACT

Sociale denominatie: JARNECO ESTUL SL
Handelsnaam: CARAVAN PARKING EL PALMAR
CIF: B10544534
Huis: Meisje van de kammen 4, 41540, La Puebla de Cazalla, Sevilla
e-mailadres:  info@parkingcaravanaselpalmar.com

3. BELANGRIJKE PRINCIPES

We hebben ons altijd ingezet om onze diensten met de hoogste kwaliteit te leveren, waaronder het veilig en transparant behandelen van uw gegevens. Onze principes zijn:

4. VERZAMELING EN VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS
De soorten gegevens die kunnen worden opgevraagd en verwerkt zijn:

We verzamelen ook automatisch gegevens over uw bezoek aan onze website zoals beschreven in het cookiebeleid.

Telkens wanneer we om uw persoonsgegevens vragen, zullen we u duidelijk informeren over welke persoonsgegevens we verzamelen en met welk doel. Over het algemeen verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

5. RECHTMATIGHEID

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt op voorwaarde dat:

6. COMMUNICATIE VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan bedrijven die verband houden met: JARNECO ESTUL SL voor het verlenen van de verschillende diensten als Behandelmanagers. Het bedrijf zal geen enkele opdracht geven, behalve door wettelijke verplichting.

7. UW RECHTEN

Met betrekking tot het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen om:

Als u uw toestemming hebt gegeven voor een specifiek doel, heeft u het recht om de verleende toestemming op elk moment in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de behandeling op basis van de toestemming voorafgaand aan de intrekking ervan. hr.

U kunt deze rechten uitoefenen door een gemotiveerde en geaccrediteerde mededeling te sturen naar aliensgameseditorial@gmail.com

U hebt ook het recht om een claim in te dienen bij de bevoegde controleautoriteit (www.aepd.es) als u van mening bent dat de behandeling niet voldoet aan de huidige regelgeving.

8. JURIDISCHE INFORMATIE
De vereisten van dit Beleid vormen een aanvulling op, en vervangen niet, andere bestaande vereisten onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, die hoe dan ook prevaleert.

Dit beleid wordt periodiek herzien en kan op elk moment door het bedrijf worden gewijzigd. Wanneer dit gebeurt, zullen we u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen en u vragen de meest recente versie van ons Beleid opnieuw te lezen en uw acceptatie te bevestigen.